Fuel Athletics Bukit Kiara

Kompleks Pusat Sukan Negara Bukit Kiara,

3959, Jalan 1/70d, Bukit Kiara,

60000, Kuala Lumpur

Fuel Athletics Shah Alam

No. 24, Jalan Balapan 13/32,
Seksyen 13,
40100, Shah Alam